The story behind Mammabella

Mammabella began as I started teaching my children Afrikaans at home. Having grown up Afrikaans, I found it quite a challenge to introduce Afrikaans to my English-speaking children. Instead of teaching it as a subject, I started making up songs, very spontaneously, about everyday things we encountered. They responded positively and began learning Afrikaans, whilst having fun with Mom!

For me, language was very boring at school… I didn´t enjoy the technical approach to learning it, and consequently never discovered the love for it during my childhood. It was only much later on, through my love for music, that my love for language was discovered and developed.

My philosophy for teaching language is to allow the learner to hear it until their ears open to it. It must be a natural process, rather than a technical one. Mammabella teaches Afrikaans through an audio, visual and kinaesthetic approach. The learners hear it, see it, and can do their own actions.

Encouraging spontaneity, fun and enjoyment are also key factors in introducing a language to young learners.

I hope you and your children enjoy Mammabella´s poetry and songs, and may the love for Afrikaans be ignited in you!

Kirsten Rossiter

 

Mammabella is gebore toe ek tuis begin het om my kinders Afrikaans te leer. Hoewel ek Afrikaans gebore en getoë is, was dit nogal ´n uitdaging om my Engelssprekende kinders in Afrikaans touwys te maak. Eerder as om dit as ´n vak aan te bied, het ek op die ingewing van die oomblik begin liedjies maak oor dinge wat ons daagliks teëgekom het. Hulle het positief gereageer en Afrikaans begin leer terwyl ons saam-saam pret gehad het!

Op skool het ek taal baie vervelig gevind . . . Ek het nie die tegniese benadering tot die leerproses geniet nie en dus nooit in my kinderdae liefde vir die taal ontdek nie. Dit was eers veel later dat ek my liefde vir taal, deur my liefde vir musiek, ontdek en ontgin het.

My filosofie oor taalonderrig is dat die leerder die taal moet hoor totdat hulle ore daarvoor oopgaan. Dit moet ´n natuurlike proses eerder as ´n tegniese een wees. Mammabella gebruik ´n oudio-, visuele en kinestetiese benadering om Afrikaans te onderrig. Die leerders hoor dit, sien dit en kan hulle eie aksies uitvoer.

Om spontaneïteit, pret en plesier aan te moedig, is ook sleutelfaktore wanneer ´n taal aan jong leerders bekendgestel word.

Ek hoop julle en julle kinders geniet Mammabella se poësie en sang, en mag ´n liefde vir Afrikaans in julle vlamvat!

Kirsten Rossiter